Info/Nyheter

20182017

December

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Önskar jag alla på Alkan.
Just nu känns sol och bad i Olofsbo lite avlägset.
Men visst längtar vi redan till sommaren

Hösten på Alkan har väl präglats av mycket grävande.
Vi som beställt har fått fiber framdragen till stugorna och i dagarna har även installationen i stugorna gjorts.
Återstår driftstarten och val av abonnemang.
Vår markägare Rolf Johansson har också förbättrat dränering och avrinning av dagvatten på delar av vårt område.
Arrendeförhandlingarna vilar f.n. Markägarna har lämnat sina yrkanden till Arrendenämnden i Göteborg och vi väntar på nästa steg därifrån.

Per Johnsson
ordförande
______________________________________ 
Fiber på Alkan

Fredag den 10 november har IP-Only börjat gräva förfiberanslutning på vårt område Alkan.
De kommer att gräva fram till lämpliganslutningspunkt vid resp. stuga. Sannolikt den närmsta vägen.
Om anslutningspunkten visar sig alldeles galen kan möjlighet finnas att göra smärre justering i samband med att installationen sker i stugan.

Enligt samtal med repr. för IP-Only idag så är tiden för installationen i stugorna inte fastställd men arbetet ska vara klart under april 2018. Varje stugägare kommer att kontaktas av kundtjänst inför installationen för att bestämma tid.
Vi måste självklart vara närvarande vid anslutningen i stugan.

Per Johnsson

Bilder finns i fotogalleriet / Björn
______________________________________ 
2017-08-12
Styrelsemöte 2017-08-12  (Medl.)
______________________________________ 
2017-07-21
Info om sophantering
_______________________________________ 
2017-07-21
Årsmötesprotokoll  (Medl.)
Konstituerande styrelseprotokoll  (Medl.)
Uppdaterad styrelse  (Medl.)
_______________________________________ 
2017-06-06

Styrelseprotokoll 2017-06-05  (Medl.)
Bilder från aktivitet- och jubileumsdagen
_______________________________________ 
2017-06-01
Kallelse & dagordning till Årsmötet 16/7 kl. 10:00
Välkomna
_______________________________________ 
2017-06-01

Arbets- och jubiléumsdagen

Vi vill tacka alla för ett fint arbete på vår aktivitetsdag den 27 maj.
Eftermiddagens samvaro med lekar, grillade hamburgare, fiskdamm och jubiléumsfirande lockade ung som gammal att delta.
Det fantastiska vädret bidrog förstås till att göra dagen extra lyckad.
Styrelsen
_______________________________________ 
Stugägare på Alkan

Lördagen den 27 maj har vi på Alkan vår gemensamma aktivitetsdag. Vi samlas kl. 10.00 vid gemensamhetsbyggnaden och jobbar tillsammans några timmar. Och sen bjuder föreningen på kaffe med tilltugg. Ta med egen mugg!
De aktiviteter som vi planerat för än så länge är:

 • Översyn av lekplatsen

 • Uppsättning av plank vid sopcontainern

 • Målställning vid fotbollsplanen

 • Inköp och plantering av blommor vid infarter m.m.

 • Rensning av "vinden" och städning av utrymmen i gemensamhetshuset

 • Gräsklippning/trimning i området runt staket, stolpar och stengärdsgård

 • Gräsklippning av gångar till havet

 • Rensning av boulebanan

 • Uppsättning av 2 postlådor vid Lyngenvägen,(en för post och en för reklam)

På eftermiddagen kl. 16.00 träffas vi igen och firar att vår förening fyller 50 år. Se särskild inbjudan.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och hjälpa till och känna delaktighet.

Välkomna! Styrelsen
_______________________________________ 
2017-04-17
Styrelseprotokoll 2017-04-17  (Medl.)

OBS! §13 Tipspromenaden är ändrad till 20/7 OBS!
_______________________________________ 
2017-01-16
Stugägarföreningens brev till Fbg Kommun ang bygglov för Strandkanten.

Stugägarföreningens brev till Torsåsen ang. Guldfågeln utbyggnad.
_______________________________________ 

2016

2016-12-18
GOD JUL

Även om vintern och helgerna har sin tjusning så längtar vi säkert alla efter våren och sommaren. Med gemensamma krafter ska vi arbeta för att göra 2017 till ännu ett trivsamt på vårt Alkan.

Styrelsen
_______________________________________ 
2016-10-29

Höst på Alkan

Motvilligt måste jag inse att hösten verkligen gjort sig påmind och det är väl inget annat att vänta än att även vintern gör sitt intåg så småningom.
Jag hoppas att alla förberett sin stuga inför vintern och plockat undan alla lösa prylar som t.ex. grillar och krukor. Och givetvis har alla stängt sin vattenanslutning.
Liksom tidigare år släcker vi ner flertalet belysningar på Alkans område och vi spärrar även alla infarter för biltrafik. Vi gör det för att undvika buskörningar med förstörda gräsytor som följd. Det måste dock vara möjligt att köra in bilen för att lasta av och på men parkering ska inte ske vid stugorna.
Jag kan informera om att några förhandlingar ännu inte börjat om de nya arrendeavgifterna. Det dröjer sannolikt till efter nyår.

Per Johnsson, ordförande
_______________________________________ 
2016-09-25
Fotbollsplanens målområde är åtgärdat inkl. en ramp vid komposten för att lättare köra upp en skottkärra.
_______________________________________ 
2016-09-23
Glöm inte att kolla efter eventuell post i samlingslådan på Centralvägen 51. 
Där samlas all post efter vecka 32.
_______________________________________ 
2016-09-23
Stugägarföreningens förslag till Destination Falkenberg
_______________________________________ 
2016-08-14
Nytt styrelseprotokoll 2016-08-13  (Medl.)
_______________________________________ 
2016-07-20
Årsmötesprotokoll  (Medl.)
Konstituerande styrelseprotokoll  (Medl.)
Uppdaterad styrelse  (Medl.)
_______________________________________ 
Kallelse och dagordning till Årsmöte 
2016-07-17 kl. 10:00

Välkomna
_______________________________________ 
2016-06-25
Meddelande från ordförande

Midsommarfirandet!

Alkan lyckades verkligen ordna folkfest vid midsommarfirandet vid förbandsstugan. Det var riktigt sug efter lotterna med chans till fina priser och trängseln vid chokladhjulet var stor.
Karlabandet lockade gammal som ung att dansa kring midsommarstången och vi avslutade med att dela ut glass till 150!!! barn.
Jag vill tacka alla som hjälpt till att genomföra denna fest och glädjen över att få vara med var tydlig när midsommarstången kläddes på förmiddagen. Jag vill också tacka alla som har skänkt priser till vårt lotteri. Vi hade närmre 400 vinster!

Per Johnsson
Ordförande
_______________________________________ 
2016-06-04
Nytt erbjudande på fiberanslutning
_______________________________________ 
2016-05-21
Meddelande från ordförande

Jag vill tacka alla som var med och jobbade i lördags på Alkans arbetsdag.
Det var många flinka händer som hjälptes åt med allehanda uppgifter.
26 stugor var representerade.
Dagen avslutades med en trivsam samvaro i "cykelrummet" med många glada skratt och en och annan sång.

Sen vill jag hälsa alla välkomna till årsmötet den 17 juli.

Per Johnsson, ordförande
_______________________________________ 
2016-05-15
Sammanfattad info från IP Onlys infomöte 14/5
OBS! Fritt tolkad av mig. Ev. fel kan finnas.

//Björn
_______________________________________ 
2016-05-11
Nytt styrelseprotokoll 8/5  (Medl.)
_______________________________________ 
2016-04-30
Inför aktivitetsdagen 21 maj 2016
Info från styrelsen
_______________________________________ 
2016-03-28
Nytt styrelseprotokoll 28/3  (Medl.)

OBS! Cyklarna ska tas ut senast 13/5!
Gräsklipparfördelning 2016
_______________________________________ 
2016-03-03
Våren är här!!

Men även om snöflingorna faller tätt just idag så gläds vi över att dagarna blir längre och ljusare och vi hör att fåglarna har piggnat till.

Våren innebär också att livet på Alkan vaknar och det känns väldigt bra. Styrelsen kommer att ha sitt första möte för året i Påskhelgen med planering av vårens och sommarens aktiviteter. Om Du har någon fråga som du vill att vi tar upp så hör gärna av Dig.

Vi summerar den gångna vintern och konstaterar att något tak fått stryk av stormarna och att vi haft några strömavbrott p.g.a. kabelfel inom området. Men i stort har det dessbättre varit lugnt.

Nu ser vi fram mot en härlig vår och sommar på Alkan!

Per Johnsson, ordförande

Glöm inte heller priser till midsommar.
_______________________________________ 

2015

2015-12-22
En vinterhälsning från ordförande
_______________________________________ 
2015-07-07
Fbg Kommuns riktlinjer,§ 1175, för altaner och skärmväggar i Olofsbo

Uttdrag från Fbg Kommun ang. "Tillsynsområden".
_______________________________________ 
2015-05-01
Brev från styrelsen

Nästa årsmöte 5/7 kl.10:00 på den vanliga platsen, om vädret tillåter.
Dagordning
_______________________________________ 
Städdag och kvartersfest 16/5

Lördagen den 16/5 är det städdag för kvarterets allmänna ytor, utrustning och byggnad.
De som inte vill eller kan hjälpa till debiteras en avgift på 300 kr till föreningen.
Den som inte kan hjälpa till på städdagen men gärna hjälper till vid något annat tillfälle kan meddela det till någon I styrelsen.
Vill man hellre betala avgiften kan man göra det i samband med årsavgiften.
Uppgifter på städdagen, se protokoll 2015-04-06.

Städdagen avslutas med kvartersfest.
Grill och tält kommer att finnas.
_______________________________________ 
Ansvar för tipspromenaden 5/7 har gräsklippargrupp "C"
_______________________________________ 
Tempo öppnar 24 April 2015
_______________________________________ 

2014

2014-11-14
Info från Per Johnsson/Alkan styrelse ang. flyktingförläggning samt kompost (pdf).
_______________________________________ 
2014-05-27
Ansvar för tipspromenaden 10/7 har gräsklippargrupp "B"
_______________________________________ 
2014-05-10 
Brev från styrelsen om avgifter och kommande aktiviteter. (pdf)

Nästa årsmöte 6/7 kl.10:00 på den vanliga platsen, om vädret tillåter.

Cyklarna ska vara ute ur gem.huset senast Söndagen 18/5.
_______________________________________ 

Städdag och kvartersfest 31/5
Lördagen den 31/5 är det städdag för kvarterets allmänna ytor, utrustning och byggnad.
De som inte vill eller kan hjälpa till debiteras en avgift på 300 kr till föreningen.
Den som inte kan hjälpa till på städdagen men gärna hjälper till vid något annat tillfälle kan meddela det till någon I styrelsen senast den 31/5.
Vill man hellre betala avgiften kan man göra det i samband med årsavgiften.

Städdagen avslutas med kvartersfest.
_______________________________________ 
"Markägarna överklagar arrendebeloppen

De arrendebelopp som fastställdes av arrendenämnden i Göteborg den 19 juni och som innebar
7200 kronor i årsarrende för stugor inom Alkan har nu överklagats till hovrätten.
Vi ska därför betala 2012 års arrende även i år.
Vi återkommer när vi vet mera om förhandlingarna i hovrätten.

Per Johnsson"
_______________________________________ 

2013

Nya arrendebelopp för perioden 2013 - 2017 (pdf)

Arrendenämndens beslut (pdf)
_______________________________________ 
Cyklarna ska vara ute ur gem.huset senast Söndagen 19/5.
_______________________________________ 
STÄDDAG 2013

Lördagen den 25/5 är det städdag för kvarterets allmänna ytor, utrustning och byggnad.
Fr o m i år kommer de som inte hjälper till att debiteras en avgift på 300 kr till föreningen.
Den som inte kan hjälpa till på städdagen men gärna hjälper till vid något annat tillfälle kan meddela det till någon I styrelsen senast den 31/5.
Vill man hellre betala avgiften kan man göra det i samband med årsavgiften.
Några foton från städdagen
_______________________________________ 
Nästa årsmöte 7/7 kl.10:00 på den vanliga platsen, om vädret tillåter.
_______________________________________ 

2012

Nästa styrelsemöte 1/7

_______________________________________ 
Årsmötet kommer att hållas den 8/7 kl. 10:00
_______________________________________ 
ALKANS STÄDDAG 2012

Årets städdag blir lördagen den 19 maj.
Visst arbete kommer att kunna göras även dagarna innan, då det infaller en "klämdag" för flesta i den veckan.
Detta behöver göras - inom parentes vem som är ansvarig för respektive område.

 • Snygga upp Gemensamhetshuset med målning och tvätt av fönster (Ansvarig Wåge Andersson)

 • Borsta rent och måla staketen (Ansvarig Stig Helgesson)

 • Koll av lekplatsen (Ansvarig Nils Molid)

 • Kolla stenmuren, fästa lösa stenar (Ansvarig Mats Engstrand)

 • Klippa gräset till stranden (Ansvarig Per Jonsson)

 • Blommor till området (Ingen ansvarig utsedd)

 • Gemensam fika (var och en tar med sig sin kaffekorg)

Är det något vi har missat, som ni tycker behöver åtgärdas -

kontakta då Jan Eriksson i stuga 55 alternativt ring 070-2208768

Väl mött. Styrelsen
_______________________________________ 

2011

Övrigt som har gjorts/ska göras, se styrelseprotokoll

Gemensamhetsanläggningen har delvis färdigställas.

Sopcontainern har numera samma lås som gemensamhetsbyggnaden.

Handikapptoaletten är nu färdigställd.
_______________________________________ 
Brev till stugägarna har skickats ut av kassören om nya betalningsrutiner för kvarterets driftskostnader
_______________________________________ 

2010

Under första veckan i juli konstateras att en vattenläcka uppkommit på stamledningen för stugorna 29-31, 39-40, 53-54, 62-63 motsvarande 2,7 m3/dygn. 

22/7 monteras en extra ventil på ledningen på mitten och läckan kan nu koncentreras till stugorna 29-31, 39-40 och den hade ökat till 4 m3/dygn.
23/7 fortsatte arbetet med att lokalisera läckan och den var mellan kopplingarna till stuga 39-40.
Skarvkoppling sattes i istället för ventilen och läckan reparerades.
24/7 återfylldes gropen och arbetet avslutades.
De inblandade ursäktar för de tillfälliga vattenavstängningarna.
_______________________________________ 


Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se