Nyheter

Nyheter

 

Info

Under "Medlemsområde" hittar du de senaste protokollen samt andra dokument.
____________________________
Gräsklippning sköts av BA Villa & Industriservice
Mer info på
gräsklippningssidan

____________________________  
Vindskydd / häckar
Vindskydd och häckar får inte skymma utsikten för andra grannar. 

För en dialog med dom grannar som kan drabbas.
Fbg Kommuns riktlinjer,2019-06-27 § 158,
för altaner och skärmväggar i Olofsbo

____________________________ 
Cykelförråd

För kommande vinterperiod kommer följande att gälla för cykelförrådet i gemensamhetsbyggnaden:
Inställning av cyklar kan ske efter 15/9.
Borttagning av cyklar ska ske senast 1/5 2021, annars kommer dom att ställas ut utanför förrådet.
Under perioden 1/5 till 15/9 kommer lokalen att fungera som en samlingslokal.
____________________________ 
Sopsortering

På Alkan sorterar vi matavfall i bruna kärl och 

hushållssopor i containern.
Återvinningssopor lämnas på lämpliga återvinningsstationer. 

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se