Nyheter

Nyheter

 

Info

Under "Medlemsområde" hittar du de senaste protokollen samt andra dokument. ____________________________
Gräsklippargrupper

____________________________

Lån av högtryckstvätt
Minimipris: 30 kr (inkl. 1 timmas användning och vatten). 
Därefter endast för vattenförbrukning: 30 kr / timma.

Det finns även slang för avloppsspolning. 
Pengar lämnas till Björn i stuga 65 eller Tore i stuga 42.
____________________________  
Vindskydd / häckar
Vindskydd och häckar får inte skymma utsikten för andra grannar. 

För en dialog med dom grannar som kan drabbas.
Fbg Kommuns riktlinjer,§ 1175, för altaner och skärmväggar i Olofsbo

____________________________ 
Cykelförråd

För kommande vinterperiod kommer följande att gälla för cykelförrådet i gemensamhetsbyggnaden:
Inställning av cyklar kan ske efter 15/9.
Borttagning av cyklar ska ske senast 1/5 2019, annars kommer dom att ställas ut utanför förrådet.
Under perioden 1/5 till 15/9 kommer lokalen att fungera som en samlingslokal.
____________________________ 
Sopcontainern
Nyckel till sopcontainern kommer att vara samma som till gemensamhetsbyggnaden.
Tänk på att bara slänga hushållssopor i containern.
Återvinningssopor lämnas på lämpliga återvinningsstationer.