Ordningsregler

Ordningsregler för Alkan

Välkommen till Olofsbo och Alkan!
Här nedan följer våra ordningsregler samt lite allmän information.

ALKANS HEMSIDA
Kvarteret Alkan har en egen hemsida, där all information om Alkan samlas.

https://www.alkanolofsbo.se

ALKANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Det finns 62 stugor på området Alkan. Vi har en samfällighetsförening där obligatoriskt medlemskap gäller.
Det finns en styrelse som är utsedd av stugägarna.
Styrelsens medlemmar och deras ansvarsområden finns angivet på anslagstavlan i gemensamhetshuset samt på Alkans hemsida, se ovan.

BILPARKERING
Stugägare skall parkera på parkeringsplats med samma nummer som stugan.
Gäster parkerar på gästparkeringen, dessa platser har numren från 67 och uppåt.

FORDONSTRAFIK
Fordonstrafik inom området ska göras med omtanke - det finns många barn på området..
Biltrafik är endast tillåten för på- och avlastning.
Nöjesåkning runt på kvarteret är inte tillåtet.
Med fordon innefattas all motortrafik men även cykel och elsparkcykel.

BILTVÄTT
Biltvätt är förbjudet på området.

ELBILSLADDNING
Elbilsladdning får inte ske vid resp. stuga eller gemensamhetshuset pga elsäkerhet.
Vi hänvisar till befintliga laddstationer i kommunen.

FLAGGSTÅNGEN
Det finns ingen ansvarig för flaggning på flaggdagar utan vi har ett gemensamt ansvar!
Var och en som vill kan flagga med svenska flaggan men ansvarar också att den tas ned vid kvällen.
Vintertid sitter vimpeln uppe vid övrig tid. 
Flaggor förvaras i cykelrummet i gemensamhetshuset.

FOTBOLLSSPEL
Fotboll spelar vi på fotbollsplanen, inte mellan stugorna.

FÖRSÄKRING
Kvarteret Alkan har en Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller vid olycksfall.
Alla skador skall anmälas till försäkringsbolaget, så tar de beslut om eventuell ersättning.
Kassören har försäkringsuppgifterna.

GEMENSAMHETSHUSET
Handikapptoalett och dusch är tillgängligt året runt.
I gemensamhetshuset finns också;

 • Bordtennisbord och minibasket, som alla boende får använda.
 • Tvättmaskin och torktumlare, som man får boka tid för. Pris för tvättid finns angivet i tvättstugan.
 • Gemensam postlåda finns på utsidan mot vägen. Adress - Alkan nr xx, 311 71 Falkenberg.
 • Förråd med bl.a. motorgräsklippare, som man kan låna. Bensin bekostar samfälligheten.
 • Man får aldrig lämna en tom tank eller tom reservdunk, utan att meddela "bensinansvarig", som fyller upp dunkarna!!
Cyklar får förvaras i byggnaden över vinterhalvåret, under perioden 15/9 - 1/5. 2 cyklar per stuga.

GRÄSKLIPPNING
Gräsklippning runt varje stuga sköter varje stugägare om.
Det åligger även stugägaren att ansvara för att det blir klippt vid uthyrning.
Använder man föreningens motorgräsklippare, skall man klippa ett större område än bara runt stugan, klipp gärna åt grannen också. UNDVIK ATT KÖRA PÅ STEN OCH STUBB!!
Gräsklipparen skall rengöras efter användning genom att skrapa bort gräsrester.
Spola inte med vatten - det kan förstöra maskinen.
Gräsklipparna skall skötas som om de vore våra egna!
Det finns utförliga beskrivningar i "klipparrummet" och på hemsidan (följ länk ovan) på hur maskinerna skall skötas.

ARBETSGRUPPER
Alkans stugor är uppdelade i 6 st. arbetsgrupper, A-F, för diverse arbeten på kvarteret.
För mer info, se
Gruppindelning

HUNDAR
Hundar får inte springa lösa eller rastas inom området.

HUSBIL - HUSVAGN - TÄLT
Övernattning i husbil, husvagn eller tält får inte förekomma inom området eller på parkeringsplatserna.
Vi har 2 st. platser utanför gemensamhetshuset där övernattning (ej camping) kan ske.
Max 2 nätter i rad.
El och handikaptoalett får användas. Pris 150:-/natt.

ÅTERVINNING

 • Kvarteret har sopsortering med följande fraktioner:
 • BRÄNNBART HUSHÅLLSAVFALL läggs i dom gröna kärlen.
 • MATAVFALL läggs i avsedda bruna påsar i de bruna kärlen.
 • GLAS finns kärl för vitt resp. färgat.
 • PAPPER resp. PLAST läggs i avsedda kärl.
 • METALLFÖRPACKNINGAR läggs i därmed avsett kärl.
 • RETURBURKAR/PETFLASKOR läggs i blått kärl.
 • TIDNINGAR resp. BATTERIER läggs i avsedd återvinningslåda i cykelrummet.
 • GROVSOPOR lämnas på återvinningscentralen "Sandladan" i Falkenberg, varje stuga har fått ett inpasseringskort till Sandladan som berättigar till 6 st. avgiftsfria besök per år.

STAKET
Vi får inte ha staket eller växter som hindrar havsutsikten.

VATTEN OCH AVLOPP
Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till varje stuga.
Detta betalar vi gemensamt för, genom avgiften till samfällighetsföreningen.
Det är vintervatten framdraget till stugorna.
OBS! Alla måste stänga markventilen vid sin egen stuga inför vintern som en extra försiktighetsåtgärd.
Varje stuga har en markering på stugan, så att man kan se var avstängningen finns.

ÅRSMÖTE/ÅRSAVGIFT
Årsmötet sker i juni/juli varje år. Kallelse sätts upp minst 14 dagar innan på anslagstavlan samt på hemsidan..
Protokoll från senaste årsmötet finns på hemsidan samt anslagstavlan.
På årsmötet bestäms årsavgiften, som bl.a. går till drift av gemensamhetshuset, vatten, avlopp och renhållningsavgift, samt vägavgift.
Årsavgiften betalas in till Samfällighetens bankkonto eller bankgiro månads- eller årsvis.

EFTER KLOCKAN 22.00 ...
... sänker vi volymen något och visar hänsyn till andra boende.
Detta gäller också vid lekplatsen och fotbollsplanen.

Trevnaden på vårt område beror på oss själva. Föregå med gott exempel!!

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se