Historia

Historia

Här följer en kort beskrivning av Alkans historia.
Har du mer material som är av intresse, meddela webmaster. 

1952     De första stugorna sätts på plats.

1969     Arrendeavgiften fastställs till 140 kr.
             Årsavgiften till Olofsbo Stugägarförening är 5 kr.

1976     Arrendeavgiften fastställs till 250 kr.

1977     Alkans Samfällighetsförening bildas.
            Anläggningsbeslut om gemensamhetsanläggning.

1978     Bilparkering iordningsställs. (Foton...)
             
Gamla toan rivs: (Foton...) 
             
Nya gemensamhetsbyggnaden uppförs.

1982     Fbg kommun godkänner dispensansökningar för helt inglasade altaner. 

1986     Arrendet fastställs till 1.080 kr.

1988     Avlopp- och sommarvatteninstallation. (Foton...)

1991-92 Detaljplaneändring möjliggör utbyggnad av varje stuga till 41 kvm.

1992     Arrendet fastställs till 1.605 kr.

1993     Arrendet fastställs till 2.600 kr.

1995     Nya staket. (Foton...)
             
Nya områdeslampor. (Foton...)

1996     Vintervatteninstallation. 

1998      Arrendet fastställs till 3.100 kr

1999      Ny lekplats.

2002     Parkeringen görs om. (Foton...)

2003     Inköp åkgräsklippare. 

2004     Arrendet fastställs till 3.575 kr.

2007     Åtgärder med dagvattendränering vid lekplatsen och stuga 64. (Juli) (Foton...)
              
Nytt tak på gemensamhetsbyggnaden. (Aug.)

2008     Arrendet fastställs till 5.700 kr.

2010     Vattenläcka mellan stuga 39 och 40. (Juli) (Foton...)

2013     Arrendet fastställs till 7.200 kr.

2015     Åtgärder med dagvattendränering.
             Översvämning runt stuga 23, 24, 25, 26, 32, 33, 35, 45 och lekplatsen. (Jan.) (Foton...)

2016     Alkan arrangerar midsommarfirande vid förbandsstugan. (Foton...)
             Fotbollsplanen justeras. (Foton...)

2018     Fiber blir indraget på området. (Foton...)
             Åtgärder med dagvattendränering mellan stugorna 37, 38, 51 och 52. 
             Vattenläcka vid stugorna 36 och 37. (Foton...) 
             Åtgärder med dagvattendränering.(Foton...)

2022    Ny dagvattenledning från gemensamhetshuset.

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se