Återvinningsstation

Information om sopsortering och återvinning 

På Alkan använder vi oss av avfallssortering.

Följande fraktioner sorteras i resp. kärl:

  • Bränbart hushållsavfal Gröna kär l
  • Matavfall Läggs i bruna påsar och i bruna kärl.
  • Pappersförpackningar.
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glas, vitt och färgat.
  • Pantburk/PET flaskor Blått kärl.
  • Tidningar /Batterier läggs i avsedd låda i cykelrummet

För skrymmande material , bygg material och övrigt som ej ingår i Alkans sortering, hänvisas till Sandladan, Falkenberg.

För mer information, se https://www.ftiab.se och https://www.vivab.info

Tack på förhand! 

Styrelsen Alkans Samfällighetsförening 

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se