Information om sopsortering och återvinning 

I Alkans container slänger vi enbart hushållssopor, utom matavfall som slängs i de bruna kärlen. 
Tidningar kan slängas i grön låda i gemensamhetshuset. Tidningslådan töms varje vecka av ansvariga för gräsklippningen. 

Tömningsintervall


Fti´s sida kan du anmäla fel, om det behöver städas eller tömmas på deras återvinningsstationer.
För övrig återvinning hänvisas till följande återvinningsstationer: 

Olofsbo, Tempo                                   Glas 
Glommen, efter rondellen                   Glas, papper, plast, metall och tidningar 
Skogstorp, vid pizzerian                      Glas, papper, plast, metall och tidningar 
Sandladan, utanför ÅVC                      Glas, papper, plast, metall och tidningar 
Sanddynevägen                                  Glas, papper, plast, metall och tidningar 
COOP parkering                                  Glas, papper, plast, metall och tidningar 

För mer information, se https://www.ftiab.se och https://www.vivab.info

Tack på förhand! 

Styrelsen Alkans Samfällighetsförening 

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se