Gruppindelning

Gruppindelning för arbetsgrupper.

Vid dom tillfällen som arbeten behöver utföras på kvarteret av grupper så ser grupperna ut på följande sätt:

Grupp A:
Stugorna: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19 och 20

Grupp B:
Stugorna: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17,21 och 22.

Grupp C:
Stugorna: 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40 och 66.

Grupp D:
Stugorna: 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62 och 63.

Grupp E:
Stugorna: 43, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 64 och 65.

Grupp F:
Stugorna: 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 41,42 och 45.