Gräsklippning

Gräsklippningsinformation

Vid eventuella fel/problem, kontakta gräsklipparansvarig: Björn Alfredsson, stuga 65. 


Gräsklippning mm

Den tidigare uppdelningen med gräsklippargrupper är upphävd och har ersatts av ett avtal med BA Villa & Industriservice för "grönyte- och fastighetsskötsel".

Allt som tidigare låg på gruppernas ansvar sköts numera av Björn (65:an).
Avtalet i sin helhet finns att läsa under "Medlemsområde" - "Protokoll 2021"

                               Var och en ansvarar nu bara för det som finns runt sin egen        stuga.


Rengöring gräsklippare (efter varje klippning)

 • Tag bort tändkabeln (av säkerhetsskäl om ni vrider på kniven).

 • Tag av uppsamlaren.

 • Lyft upp luckan bak och håll den öppen när man trycker ner styret och fäst styret i kroken på stolpen enl. bilden.

 • Skrapa bort gräset under kåpan, använd spackelspade som finns på väggen över dunkarna.

 • Använd aldrig vatten.

 • Lägg ej maskinen på sidorna.

 • Tanka alltid efter klippning.

 • Kratta upp det ni skrapat av.


Bensinköp

Om bensinen tar slut i dunkarna,
kan du ta med och fylla dom och ta med kvitto till kassören eller någon i styrelsen, så får du tillbaka dina utlägg eller säg till någon av "bensinansvariga" 

Bensinansvariga:

Björn Alfredsson, stuga 65
Malin/Fredrik Fridmar, stuga 63
Wåge Andersson, stuga 12


Gräsröjare

OBS! Använd endast oljeblandad bensin. 


Husqvarna LC 551SP 

HANDHAVANDE/BESKRIVNING

 1. Oljenivå. (Gult lock).
  - Skruva loss locket med stickan och torka av oljan.
  - För åter ner stickan utan att skruva på locket, lyft och kontrollera nivån och fyll på vid behov. (SAE 30/SAE 10W-30)
  - OBS! Nivån ska inte vara under "ADD" men inte heller över "FULL".

 2. Bensin
  - Använd endast 95 okt.

 3. Vid start.
  - Kall motor, för gasreglaget till chokeläget (längst framåt),
  - Håll ner övre (orange) bygel som är knivstopp,
  - Dra igång klipparen.
  - När klipparen har startat för tillbaka till normalgas.
  - Varm motor, använd ej choke om inte det behövs.

 4. För drivning
  - Dra upp undre bygel (grå).
  - Vid vändning mm, släpp bygeln för att lättare manövrera klipparen.

 5. Vid rengöring under maskinen:
  - Luta maskinen bakåt med tändstiftet uppåt.
  - Använd aldrig vatten.


Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se