Gräsklippning

Gräsklippningsinformation

Vid eventuella fel/problem, kontakta gräsklipparansvarig: Björn Alfredsson, stuga 65. 
_________________________________________________________________

Gräsklippargrupper

Gruppuppdelning med ansvarar för att sköta gräsklippningen på Alkans allmänna ytor under veckorna 15-38.
Varje grupp har också en gruppansvarig (inringad) som också är behörig att köra åkgräsklipparen.
Det finns även radiohörselskydd.

Ansvaret för gräsklippning m.m. omfattar:

1) Gräsklippning av gemensamma ytor som lekplats och fotbollsplan .
Fotbollsplanen klipps av Alkan år 2020
2) Trimning utmed murar och stolpar.
3) Städning av handikapptoalett/dusch och tvättstuga.
4) Tömning av tidningslådan i gemensamhetshuset. 
5) Vattning av gemensamma blommor.

Uppdelningen är enligt följande: 

____________________________________________________________

Rengöring gräsklippare (efter varje klippning)

 • Tag bort tändkabeln (av säkerhetsskäl om ni vrider på kniven).

 • Tag av uppsamlaren.

 • Lyft upp luckan bak och håll den öppen när man trycker ner styret och fäst styret i kroken på stolpen enl. bilden.

 • Skrapa bort gräset under kåpan, använd spackelspade som finns på väggen över dunkarna.

 • Använd aldrig vatten.

 • Lägg ej maskinen på sidorna.

 • Tanka alltid efter klippning.

 • Kratta upp det ni skrapat av.

___________________________________________________________

Bensinköp

Om bensinen tar slut i dunkarna,
kan du ta med och fylla dom och ta med kvitto till kassören eller någon i styrelsen, så får du tillbaka dina utlägg eller säg till någon av "bensinansvariga" 

Bensinansvariga:

Björn Alfredsson, stuga 65
Malin/Fredrik Fridmar, stuga 63
Wåge Andersson, stuga 12

___________________________________________________________ 

Husqvarna LC 551SP 

HANDHAVANDE/BESKRIVNING

 1. Oljenivå. (Gult lock).
  - Skruva loss locket med stickan och torka av oljan.
  - För åter ner stickan utan att skruva på locket, lyft och kontrollera nivån och fyll på vid behov. (SAE 30/SAE 10W-30)
  - OBS! Nivån ska inte vara under "ADD" men inte heller över "FULL".

 2. Bensin
  - Använd endast 95 okt.

 3. Vid start.
  - Kall motor, för gasreglaget till chokeläget (längst framåt),
  - Håll ner övre (orange) bygel som är knivstopp,
  - Dra igång klipparen.
  - När klipparen har startat för tillbaka till normalgas.
  - Varm motor, använd ej choke om inte det behövs.

 4. För drivning
  - Dra upp undre bygel (grå).
  - Vid vändning mm, släpp bygeln för att lättare manövrera klipparen.

 5. Vid rengöring under maskinen:
  - Luta maskinen bakåt med tändstiftet uppåt.
  - Använd aldrig vatten.

______________________________________________________________

Gräsröjare

OBS! Använd endast oljeblandad bensin.
______________________________________________________________