Styrelse

Alkans styrelse och övriga uppdrag

POST

Ordförande
Ledamot/V:e Ordf.
Ledamot/Sekreterare
Ledamot/Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Valberedning/Sammankallande
Valberedning
Valberedning 

Revisor
Revisor

Kontaktperson Stugägarföreningen

Sammankallande tipspromenader

Grönyte- & Fastighetsskötsel
(Uppgifter: Se separat avtal) 

NAMN

Malin Fridmar
Anna Carlsson
Björn Alfredsson
Berit Ericsson
Wåge Andersson
Glenn Persson
Lars-Erik Göthager
Niclas Bodeklint
Henrik Johansson

Stig Helgesson
Per Johnsson
Johanna Svensson

Martin Bondesson
David Jardesjö

Björn Alfredsson

Malin Fridmar

BA Villa & Industriservice
(Björn Alfredsson)


STUGA

63
15
65
29
12
52 / 61
8
42
50

7
58
27

26
14

65

63

65
.


Mandatperiod

2020-2022
2021-2023
2020-2022
2020-2022
2020-2022
2021-2023
2021-2022
2021-2022
2021-2022

2021-2022
2021-2022
2021-2022

2021-2022
2021-2022

2021-2022 

Tills vidare 

Tills vidare
.


Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se