Styrelse

Alkans styrelse och övriga uppdrag

Post                                                           Namn                                                   Stuga        Mandatperiod Ordförande                                               Malin Fridmar                                        63              2018-2020
Ledamot                                                    Wåge Andersson                                  12              2018-2020 Ledamot                                                    Glenn Persson                                      61              2019-2021
Ledamot/Kassör                                        Berit Ericson                                         29              2018-2020
Ledamot/V:e Ordf.                                    Anna Carlsson                                      15               2019-2021
Ledamot                                                    Björn Alfredsson                                   65             2018-2020
Suppleant                                                  Lars-Erik Göthager                                8               2019-2020
Suppleant                                                  Henrik Johansson                                50             2019-2020
Suppleant                                                  Christian Tellvik                                     62             2019-2020

Valberedning/Sammankallande               Stig Helgesson                                      7              2019-2020
Valberedning                                            Per Johnsson                                        58             2019-2020
Valberedning                                            Johanna Svensson                               27             2019-2020

Revisor                                                      Maj-Gun Johansson                             45              2019-2020
Revisor                                                      David Jardesjö                                      14              2019-2020

Kontaktperson Stugägarföreningen        Björn Alfredsson                                   65             2019-2020

Gräsklipparservice                                   Björn Alfredsson                                   65              2019-2020
Bensininköp                                             Malin/Fredrik Fridmar                            63              2019-2020

Gräsklipparansvar                                    Gräsklippning

Sammankallande tipspromenader          Ordförande                                             63             Tillsvidare 

Protokoll 
(Medl.)