Styrelse

Alkans styrelse och övriga uppdrag

Post                                                           Namn                                                   Stuga        Mandatperiod Ordförande                                               Malin Fridmar                                        63              2018-2020
Ledamot                                                    Wåge Andersson                                  12              2018-2020 Ledamot                                                    Thore Nilsson                                       42              2017-2019
Ledamot/Kassör                                        Berit Ericson                                         29              2018-2020
Ledamot                                                    Stig Helgesson                                      7               2017-2019
Ledamot                                                    Björn Alfredsson                                   65             2018-2020
Suppleant                                                  Lars-Erik Göthager                                8               2018-2019
Suppleant                                                  David Jardesjö                                      14              2018-2019
Suppleant                                                  Christian Tellvik                                     62             2018-2019

Valberedning/Sammankallande               Kjell Ekelund                                         51              2018-2019
Valberedning                                            Jessica Palm                                          16              2018-2019
Valberedning                                            Gunnar Andersson                                50             2018-2019

Revisor                                                      Maj-Gun Johansson                             45              2018-2019
Revisor                                                      Lena Davidsson                                    49              2018-2019

Kontaktperson Stugägarföreningen        Per Jonsson                                           58             2018-2019

Gräsklipparservice                                   Björn Alfredsson                                    65             2018-2019
Bensininköp                                             Malin Fridmar                                         63              2018-2019
Bensininköp                                             Thore Nilsson                                         42             2018-2019

Gräsklipparansvar                                    Gräsklippning

Sammankallande tipspromenader          Ordförande                                             63             Tillsvidare 

Protokoll 
(Medl.)