Styrelse

Alkans styrelse och övriga uppdrag

POST

Ordförande
Ledamot/V:e Ordf.
Ledamot/Sekreterare
Ledamot/Kassör
Ledamot

Suppleant 
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Valberedning/Sammankallande
Valberedning
Valberedning 

Revisor
Revisor

Kontaktperson Stugägarföreningen

Sammankallande tipspromenader

Grönyte- & Fastighetsskötsel
(Uppgifter: Se separat avtal) 

NAMN

Malin Fridmar
Anna Carlsson
Björn Alfredsson
Lars-Erik Göthager
Glenn Persson

Christina Allansson
Jonas Sjölund
Niclas Bodeklint
Henrik Johansson

Stig Helgesson
Lars Hallqvist
Johanna Svensson

Martin Bondesson
David Jardesjö

Björn Alfredsson

Malin Fridmar

BA Villa & Industriservice
(Björn Alfredsson)


STUGA

63
15
65
8
52 / 61
28
6
42
50

7
24
27

26
14

65

63

65
.


Mandatperiod

2023-2024
2023-2025
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024 

Tills vidare 

Tills vidare

Tills vidare 


Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se