Faktabank

Faktabank

Många stug- och villaägare vill gärna göra egna arbeten i sina hushåll.
Det är viktigt att veta vad man gör och vad man använder så att olyckor inte sker pga okunskap och snålhet.

OBS! Det är alltid säkrast att använda en behörig yrkesman till installation- och ändringsarbeten!

Om man ändå vill göra arbetet själv, listas här en del användbar info samt även en del annan info.


El-installationer

 • Här finner du info om vad du får eller inte får göra själv.
 • Kabelguider
 • Proppar/Säkringar
 • Jordfelsbrytare
 • Checklista "Elsäkert hem"
 • IP-klassning
 • Glödlampor/LED
 • Nya stickkontakter och uttag för lampor (DCL)

 • Här finner du guider 
 • Omräkningstabeller
 • Gängdimensioner
 • Rördimensioner
 • Luftberäkning

Användbara länkar


Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se