Elbilsladdning

09.06.2022

Några stugägare på Alkan har ifrågasatt regeln
"Elbilsladdning får inte ske vid resp. stuga eller gemensamhetshuset pga elsäkerhet.
Vi hänvisar till befintliga laddstationer i kommunen."

Orsaken är brandrisk samt att vi inte vill ha bilar parkerade vid stugorna annat är för i och urlastning. 

På Elsäkerhetsverkets sida kan man läsa bl a följande:

Ladda i vanligt eluttag:

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag.

  • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda  till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen. (Gäller hela vägen från Eons huvudsäkringsskåp).
  • Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid - begränsa därför alltid laddningen till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok.
  • Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln. 

Styrelsen kommer att tillsätta en arbetsgrupp som utreder vilka möjligheter som finns för elbilsladdning på Alkan och i Olofsbo. Hör av dig om du är intresserad av att vara med eller har information i frågan. 

Här finns mer info som en pdf-fil från Elsäkerhetsverket


samt en länk till deras sida.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/laddstationer/

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se