Vattenläcka uppdatering

27.02.2018

Uppdatering vattenläcka

Tore har i veckan haft besök av Björn Carlqvist/VA Projekt & Administration och utfört läcksökning angående den befarade vattenläckan.
Summeringen av sökningen visade att det mest troligt är en läcka i närheten av stuga 61.
Rapport finns att läsa på medlemssidan
Preliminärt är påskveckan ett tänkbart tillfälle att åtgärda problemet. Då har väl eventuell tjäle gått ur marken och det kan bli färdigt innan påsk, då flera troligtvis kommer att vara I sina stugor.
Frivilliga som kan tänkas hjälpa till med grävning är välkommet.

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se