Vårbrev från ordföranden

15.04.2020

"Corona" och krav på social distans berör även vårt kära Alkan

Årets aktivitetsdag 23/5 kommer inte att genomföras som planerat på grund av pågående Coronapandemi.

På styrelsemötet den 13/4 beslutade vi att dela upp de arbeten som ändå måste genomföras och delegerar ut dem på detta sätt.
Varje grupp väljer själva tillfälle och ser till att inte arbeta i för stora grupper!

Styrelsen har gjort en lista och fördelat ansvaret på respektive "gräsklippargrupp", se nedan.

  • Grupp A: Ser över lekplatsen
  • Grupperna B och E: Städar ur Gemensamhetshus och gräsklipparrum, samt tvättstuga och handikapptoalett.
  • Grupp C: Ordnar med nya växter i krukorna
  • Grupp D: Rensar boulebanan samt samlar in postfacksnycklar och tar bort postfacken från cykelrummet.
  • Grupp F: Gräsröjning utmed stenmurar och vägar ner till stranden
  • Fotbollsplanen. Det är vår tur att klippa den i år, så det ingår i det vanliga schemat.

Vi i styrelsen är tacksamma om ni tar ett eget ansvar eller informerar någon i styrelsen om ni ser något som behöver göras/åtgärdas.
Listan kommer även att finnas på: https://www.alkanolofsbo.se/

Nästa planerade styrelsemöte är den 21/6 och då vet vi förhoppningsvis mer om hur sommarens aktiviteter på Alkan och i Olofsbo påverkas. Vi informerar fortlöpande på anslagstavlan och hemsidan! Se protokoll från styrelsemöten på https://www.alkanolofsbo.se/protokoll/

Jag hoppas att vi alla får möjlighet att njuta av Olofsbo i vår och sommar!

Ulricehamn 2020-04-13
Alkans Styrelse

Ordförande
Malin Fridmar

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se