Utköpsinformation

31.01.2021

På medlemssidan om utköpet ligger nu ett nytt
informationsbrev om hur läget är just nu.
Brevet kommer också att delges via mejl/post.

Utköpsgruppen
gm
Björn