Slarv med sopor!!! 

02.04.2019

Det här ska man INTE behöva hitta i sopcontainern för hushållssopor.

Eftersom det låg i containern är det en stugägare med nyckel som slängt det.
Som vi flera gånger har påtalat så är containern endast för hushållssopor, övrigt ska köras till återvinningscentraler!

//
Styrelsen

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se