Sophantering

30.04.2018

Till alla stugägare/hyresgäster på Alkan:
Observera regler och rekommendationer om vilka sopor som får slängas i containern och vad som är återvinningsbart.
Tänk på att vi betalar för varje tömning och per kilo, så om alla hjälps åt så blir det bättre.

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se