Riktlinjer för uteplatser i Olofsbo 2019

06.08.2019

Falkenbergs kommun meddelar att dom har uppdaterat riktlinjer för uteplatser i Olofsbo efter beslut 2019-06-27 § 158. 

Klicka på nedanstående fil för att ta del av informationen. 

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se