Kallelse årsmöte

05.07.2021

Alkans medlemmar kallas till årsmöte 17/7 kl:10:00 i
Glommens Samlingslokal