Grönyte- och fastighetsskötsel

07.04.2021

Styrelsen har antagit en offert och skrivit avtal med BA Villa & Industriservice (Björn Alfredsson) om skötsel av kvarteret Alkan.

Detta avtal träder ikraft direkt denna vecka vilket innebär att klippansvaret i grupperna försvinner.

Innehållet i avtalet kan läsas på medlemssidorna.