Beslut från Lantmäteriet ang. avstyckning.

08.10.2021

På medlemssidan finns den senaste informationen ang. utköpet.