Arbetslista istället för aktivitetsdag

07.04.2021

Vi kommer att göra som förra året pga Coronarestriktionerna att låta grupperna utföra vissa göromål efter eget initiativ när det passar för att inte samlas i stor grupp.

Grupp A och D

Kompost - Behöver byggas ny.
Lekplats - Av säkerhetsskäl demonteras klätterställningen. Gungkedjor bör bytas ut eftersom skyddsplasten gått bort. Mc-gungan ska förankras i marken, den är nära att välta när stora barn gungar. Rostfria plåtklumpen nedanför rutschkanan tas bort.

Grupperna B och E

Gemensamhetshuset: Normal uppröjning/städning. Tvättning av huset (ingen målning).

Grupp C

Blommor och krukor

Grupp F

Bistå där behov uppstå

Björn/Våge + elektriker

Belysningsstolpar - Det finns nu ett behov av att byta ut lamphuvudet på stolparna. Åldern medför att det inte går att laga dom längre. Björn/Våge tar fram förslag till ersättare.
Översyn av jordfelsbrytare.

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se