Arbetslista istället för aktivitetsdag

13.04.2020

Styrelsen har gjort en lista över vad som behöver göras och fördelat ansvaret på respektive "gräsklippargrupp" enligt nedan.

Grupp A

Översyn lekplatsen

Grupperna B och E

Gemensamhetshuset: Normal uppröjning/städning.

Grupp C

Blommor och krukor

Grupp D

Insamling av nycklar till postfacken

Grupp F

Röja vägar ner till stranden, och runt stenmuren

Fotbollsplanen ingår i det vanliga schemat.

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se