Dräneringsarbete nov. 2021

Nov. 2021

Rolfs arbete med den nya dräneringsledningen är nu igång.
Borrning är gjord och rörledning är dragen.
Nu väntar bara ihopsvetsning av rören på havsparkeringen så att den kan återställas.

På övre parkeringen ska troligtvis en liten pumpstation göras för att kunna pumpa ut vattnet i havet.

Lite problem tillstötte under arbetet.
När ledningen drogs till övre parkeringen slets elkabeln av till belysningsstolparna. Då var det mörkt här en vecka innan elektrikern var här.

Nedan följer en del bilder, mer info kommer när arbetet fortskrider.

// Björn