Aktivitetsdag 11/5 2019

22.04.2019

Aktivitetsdag 11 maj
Stugägare på Alkan
Lördagen den 11 maj har vi på Alkan vår gemensamma aktivitetsdag.
Vi samlas kl. 10.00 vid servicebyggnaden och jobbar tillsammans några timmar.
Och sen bjuder föreningen på grillad korv med bröd och kaffe med tilltugg. 
Ta med egen mugg!
De aktiviteter som vi planerat för än så länge är: 

 • Gemensamhetshuset - målning skjuts på till 2020, anses inte behövas i år. I övrigt normal uppröjning/städning.
 • Staket - Målning. Håkan ansvarar, köper in färg/penslar. 
 • Renovering av lekplats - Sandlåda tas bort, återställs med matjord. Plattläggning under sittbänk. En del brädor behöver bytas på klätterhuset.
 • Fotbollsplanen - Tillbakaflytt av målet bör avvaktas med till 2020 så att gräsmattan får läka riktigt.
 • Lyktstolpar - Ny jordfelsbrytare är monterad för enbart lyktstolparna. Björn har gjort översyn på alla stolpar. 2 st är ersatta med LED-lampor (6,5W). Övriga 5 stolpar behöver rengöras och ersättas till LED-lampor.
 • Blommor - Laila ansvarar för inköp, plantering. 3 st nya krukor behövs, dom gamla hade rostat sönder.
 • Ett lass matjord köps in för att finjustera ett flertal ställen som är ojämna sen förra året.
 • Gräsklippning/trimning i området runt staket, stolpar och stengärdsgård
 • Gräsklippning av gångar till havet
 • Rensning av boulebanan 
 • Uppsättning av baskettavla/korg

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och hjälpa till och känna delaktighet.
Välkomna! Styrelsen 

Copyright (c) 2018 www.alkanolofsbo.se. All rights reserved.
webmaster@alkanolofsbo.se